Hattutehtaan Ihmiset

Hattutehtaan Ihmiset #2: Milleniaalit

Milleniaalien käsite ulottuu 80-luvun alusta 90-luvun puoliväliin.  Kuinka paljon eroavaisuuksia löytyy jo tämän aikajanan alun ja loppupään edustajista, kun puhutaan työstä? Mitä tarpeita milleniaaleilla on? Puhetta kokemuksen ja erehdyksen kautta.


Kirjoittanut:

Anna Martinsen
Anna Martinsen
Chief Happiness Officer at Kisko Labs

28.2.2020 13:43