Kisko Labs auttaa tuoteomistajia säästämään aikaa

Tuoteomistaja on yksi tärkeimmistä tekijöistä onnistuneelle ohjelmistoprojektille. Edellytämmekin projekteissamme asiakkaitamme nimittämään omasta organisaatiostaan tuoteomistajan, joka toimii tiiviissä yhteistyössä kanssamme. Tuoteomistaja toimii projektissa asiakkaan vision äänenä ja on vastuussa tuotteen ominaisuuksien toteuttamisen priorisoimisesta, jotta tärkeimmät ominaisuudet ovat valmiina julkaisuaikataulun mukaisesti.

Projektien luovuttamisen jälkeen tuoteomistajan roolina on edistää tuotetun palvelun asemaa tilaajaorganisaatiossa, kerätä palautetta ja viedä palvelun kehitystä eteenpäin. Lisäksi tuoteomistajalla on rooli olla määrittämässä yhdessä toimittajan kanssa, että mikä projektissa on valmiin määritelmä - toimittaja yksinään on melko jäävi tekemään tätä päätöstä.

Tuotamme konkreettisia vaihtoehtoja tuoteomistajille helpottaaksemme heidän työtään:

Design: Ideoimme KUINKA ongelmia voidaan lähestyä

Ketterä ja iteratiivinen suunnittelu- ja yhteistyöprosessimme mahdollistaa jatkuvan dialogin tuoteomistajan kanssa parhaan ratkaisun löytämiseksi.

Teknologia: Kerromme MIKÄ on mahdollista

Suunnittelijamme ja kehittäjämme auttavat löytämään järkevimmät toteuttamiskeinot liiketoiminnan tarpeisiin.

Bisnes: Ratkaisut LIIKETOIMINNAN ongelmiin

Meidän tehtävänä on tukea asiakkaitamme kohti tavoittelemaansa visiota. Moniosaajatiimissämme yhdistyy kokemusta eri liiketoiminta-aloilta. Kannustamme tuoteomistajia ottamaan hyödyn irti tästä kokemuksesta miettiessään kehitettävän tuotteen liiketoimintaan liittyviä haasteita.

Arvioimme työmäärät jokaiseen vaihtoehtoon, jolloin on helppo tehdä laskelmat siitä, mihin kehityskohteisiin kannattaa investoida.

Näin tuoteomistaja saa kuhunkin ongelmaan eteensä muutamia vaihtoehtoja, joista hän voi tehdä valinnan etenemiselle tai ainakin käyttää niitä keskustelun pohjana jatkoa ajatellen.

HEI TUOTEOMISTAJA!

Tule tutustumaan ja keskustelemaan roolistasi sekä jakamaan tietoa muiden tuoteomistajien kanssa Tuoteomistajien Torstai -tapahtumiinja liity myös Tuoteomistajien facebook-ryhmään.

Seuraava Tuoteomistajien Torstai järjestetään 21.2.2019 toimistollamme Sörnäisissä. Ilmoittaudu täällä!


Simo Virtanen
Simo Virtanen
Designer at Kisko Labs

10.1.2019 13:04