Ohjelmistoprojektiin

Mikä on hackathon?

Yksi kuulusimmista hackathon-vetoisista projekteista on varmasti Facebookin Messenger sovellus, joka sai alkunsa organisaation sisäisestä hackathonista.

Jos hackathonia kuvailisi yhdellä lauseella, se olisi “Luovaa ongelman ratkaisua ryhmässä lyhyessä aikajaksossa.” Hyviä hackathoneja yhdistää mielestäni seuraavat ominaisuudet:

 • Ne pyrkivät luovaan ongelmanratkaisuun ja uusiin ideoihin
 • Ne yhdistävät laajasti eri osaamisaloja yhteisen ratkaisun löytämiseksi
 • Ne perustuvat löyhään tehtävänantoon ja dataan

Miksi minun yrityksessäni pitäisi järjestää hackathon?

Näen hackathonit innovaatiotyökaluina, joissa ideoita suodatetaan ja tiivistetään rajoittamalla käytettävissä olevaa aikaa ja resursseja. Nämä kaksi rajoitusta ovat kriittisiä ymmärtää, jotta voi ymmärtää hackathonien fundamentaalista luonnetta. Rajallinen aika ja resurssit pakottavat luoviin ratkaisuihin sekä keskittymään vain oleelliseen.

Rajoitukset pakottavat keskittymään olennaiseen

Koska hackathoneissa tiimien käytössä olevaa aikaa ja resursseja rajoitetaan, pakottaa tämä keksimään nopeita ja luovia tapoja ratkaista rajoitteiden aiheuttamat haasteet tehtävänannon suorittamiseksi. Yleensä tämä ohjaa tiimejä suunnittelemaan rajatun, mutta kirkkaammin määritetyn kattauksen ominaisuuksia.

Yllättäviä tuloksia

Hackathonit voivat tarjota yllättäviä ja uusia ratkaisuja, mutta vain jos tehtävänanto on tarpeeksi laaja. Laajalla tehtävänannolla on toinenkin etu: se saa tiimin tuntemaan omistajuutta omia ideoitaan kohtaan.

Fokus tekemisessä

Hackathonien lyhyt kesto pakottaa tiimit rakentamaan ja testaamaan nopeasti vatvovan suunnittelun sijaan. Sen vuoksi lopputuloksena syntyy usein jotain konkreettista pelkkien suunnitelmien ja konseptihahmotelmien sijaan.

Muistilista hackathonien järjestäjille

 • Pienet 3-4 hengen tiimit. Maksimissaan 15-30 osallistujaa.
 • Mahdollista osallistujille pääsy tarvittaviin materiaaleihin. Pidä itse tapahtuma kestoltaan 24-72 tuntisena.
 • Jokaisessa tiimissä tulisi olla eri alojen osaajia.
 • Pidä tehtävänanto tarpeeksi laajana. Älä yritä kontrolloida lopputulemaa liialti, jotta saat hackathonistasi maksimaalisen hyödyn irti.
 • Pidä tavoite saavutettavana. Monet asettavat odotukset liian korkealle.
 • Pyydä osallistujia miettimään myös ratkaisunsa kaupallisia mahdollisuuksia pelkän tuotteen rakentamisen lisäksi.
 • Järjestä hackathon normaalina työaikana, jotta mahdollisimman moni pystyy osallistumaan koko tapahtuman ajan.
 • Järjestä tarpeisiin vastaava tila, joka rohkaisee luovuuteen ja ryhmätyöskentelyyn.
 • Tarjoa mahdollisimman paljon materiaaleja ja tietoa osallistujille. Omaa dataa, julkista dataa, aiempien työpajojen tuloksia, markkinatutkimusten tuloksia – mitä enemmän sitä parempi.
 • Jos olet järjestämässä julkista hackathonia, kannattaa lukea kirjoittamani artikkeli niiden järjestämisestä.

Kirjoittanut:

Antti Salonen
Antti Salonen
CEO of Kisko Labs

7.5.2019 13:51